18.12.2007

Πυρκαγιές - Ιncendios

Πάει κι αυτό! Η μετάφραση της ομιλίας του Βαρβιτσιώτη στο Ευρωκοινοβούλιο (03.09.07) στα ισπανικά για το μάθημα της Μαρίας Λόπεθ στο Πανεπιστήμιο της Μάλαγας μου κόστισε απίστευτο χρόνο, αλλά κάτι κατάφερα. Εδώ θα τη βρείτε στα ελληνικά. Καλοδεχούμενα όπως πάντα κάθε τύπου σχόλια και διορθώσεις.
Αν κάποιος ξέρει κάνα κόλπο πως δουλεύει το ΙΑΤΕ που με πετάει συνέχεια έξω, ας κάνει τον κόπο, παρακαλώ να μου το πει και 'μένα.
_____________________________
Aquí podéis leer, corregir y comentar mi traducción para la asignatura en la UMA de traducción especializada. Se trata de una intervención del eurodeputado griego, señor Varvitsiotis, que habla de los incendios del verano en Grecia en el pleno de septiembre.

Gracias a Jota por las correcciones.
_____________________________
1-054
Ioannis Varvitsiotis, en nombre del Grupo PPE-DE.‒ (EL) Señor Presidente, el Comisario
[1] Špidla ha explicado detalladamente el gran desastre que ha sufrido[2] mi país. Asimismo[3], el Presidente de la Comisión Europea, el señor Barroso, y la Comisaria Hübner han visitado las zonas de Grecia[4] afectadas por[5] los destructivos incendios.[6]

Con ocasión
[7] del debate[8] de hoy, quisiera agradecer en nombre de[9] todos los griegos a la Unión Europea, sus miembros y demás países su respuesta inmediata[10]. Su disposición de brigadas de bomberos forestales profesionales y medios aéreos ha contribuido decisivamente[11] a la extinción de los devastadores incendios en mi país.

Quisiera también apuntar que incendios forestales similares ‒no tan graves como en Grecia‒ ya han tenido lugar en todos los países del sur de Europa.

Lo esencial
[12] ahora es mirar al mañana porque el mañana ya ha llegado. Las primeras medidas de apoyo económico a las víctimas del daño[13] están dando[14] resultados. En los próximos días, la mayor parte de los beneficiarios habrá recibido la indemnización correspondiente tanto para satisfacer sus necesidades básicas[15] como para sustituir sus efectos personales. Numerosos afectados sin hogar pueden alojarse provisionalmente[16] en casas prefabricadas.

Los agricultοres y ganaderos damnificados —y quisiera aquí informar que cuentan más de 73.000 animales perdidos—, según han concertado
[17] el gobierno griego y la Comisión Europea, están recibiendo anticipos de las indemnizaciones por el efectivo vegetal y animal, así como por las instalaciones destruidas.

Asimismo, con el permiso del señor Comisario, quisiera añadir que
[18] la elaboración de un plan de reconstrucción para las zonas devastadas está llevándose a cabo[20]. El plan, destinado en primer lugar a cubrir rápida y eficazmente las necesidades básicas[21] y económicas inmediatas de los afectados, contempla igualmente la reparación de daños al medio ambiente.

La reestructuración del paisaje extramuros del recinto arqueológico de Olimpia constituye una parte especial del plan
[22]. El yacimiento, incluidos el estadio, el museo y los demás edificios, se ha salvado gracias al esfuerzo sobrehumano realizado por los equipos contra incendios.

Grecia ―tenemos que reconocerlo― ha recibido el mayor grado de asistencia por parte del mecanismo comunitario de protección civil desde su fundación en el año 2001. Tal preocupación demuestra que la Unión Europea se basa en los principios de cooperación y solidaridad.

Con la resolución que votaremos mañana, aspiramos a que la Unión Europea realice una rápida movilización del Fondo de Solidaridad y proporcione la financiación prevista para el tratamiento de las consecuencias a medio y largo plazo.

La segunda medida que proponemos es la constitución de un instrumento especial de tratamiento rápido en caso de catástrofes naturales ―asimismo ya hay una preparación adecuada―, al igual que creemos que la Comisión debería considerar la posibilidad de crear un equipo de fuerzas
[23] independientes adicionales ―como ya ha mencionado el señor Špidla y yo quisiera subrayar[24]. Ese cuerpo transfronterizo especializado constaría de aeronaves bomberos privadas o de países europeos que no se enfrentan al peligro de incendios durante los meses estivales. Las brigadas adicionales podrían estar en alerta en los países de alto peligro para realizar operaciones a partir del verano 2008.

Estoy convencido, que la Comisión apoyará a mi país poniendo en práctica la solidaridad en que se basan las relaciones entre nosotros.

Por último, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes su apoyo.

(Aplausos)

Fuentes:

Ομάδα καθηγητών Ισπανικής γλώσσας (2000). Ισπανο - Ελληνικό και Ελληνο – Ισπανικό Λεξικό. Αθήνα: Εκδόσεις Καλοκάθη
González Hermoso, Alfredo (1999). Spanish verb manual: 5,000 verbs, correct conjugations and regional use. Lincolnwood (Chicago): Passport Books
Moliner, María (1998). Diccionario de uso del Español. Leganés (Madrid): Gredos
Μαγκρίδης, Αλέξανδρος (2006). Το νέο ελληνο- ισπανικό λεξικό. Αθήνα: Texto
http://iate.europa.eu/
http://lexicon.pathfinder.gr/
http://corpora.uni-leipzig.de/
http://www.ideasafines.com.ar/
http://www.123teachme.com/
http://www.wordreference.com/
http://www.es.wikipedia.org/
http://www.dict.cc/
http://www.rae.es/
http://obneo.iula.upf.edu/bobneo/
http://www.spanish-translator-services.com/
http://www.ponsline.de/
http://www.bomberos-seguridad.com/Glosarios.html

Textos paralelos:
http://www.bomberosformadores.com/
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2253_4_701149__SUCESOS-medios-aereos-trabajan-incendio-forestal-declarado-Vall-Gallinera
http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_nir_es.htm
http://www.elpais.com/articulo/internacional/corrupcion/aviva/fuegos/griegos/elpepiint/20070902elpepiint_4/Tes/
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2164_3_670353__Internacional-UNICEF-necesita-2085-millones-para-cubrir-necedidades-inmediatas-afectados-ciclon-Felix
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/riodeclaration.htm
http://www.diariosur.es/20070827/mundo/incendios-devoran-peloponeso-griego-20070827.html
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_6964000/6964454.stm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050705+ITEM-032+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/002-9038-163-06-24-901-20060614STO09037-2006-12-06-2006/default_es.htm
http://www.amnesty.org/es/alfresco_asset/e3bc5df8-a37b-11dc-9d08-f145a8145d2b/afr340232003es.html
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/html/5TDM2A
http://www.hoy.es/pg060527/prensa/noticias/Regional/200605/27/HOY-REG-140.html
http://www.belt.es/noticiasmdb/HOME2_noticias.asp?id=248&ban=1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20070903+ITEM-016+DOC+XML+V0//ES&language=ES&query=INTERV&detail=1-060 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20050905+ITEM-018+DOC+XML+V0//ES&language=ES&query=INTERV&detail=1-068
__________________________________________
Εικόνα Ρόντα (Μάλαγα), Ανδαλουσία, Imágen Ronda (Málaga), Andalucía, Bild Ronda (Málaga), Andalusien

Keine Kommentare: