02.01.2009

Η ευχή δεν είναι άλλοθι και δε φτάνει.- Der Wunsch ist kein Alibi und er reicht nicht.

Τίποτε άλλο, προς το παρόν. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο τους επόμενους δύο μήνες για να γράψω και να μιλήσω για όλα αυτά που με απασχολούν, δυστυχώς ασχολούμαι με πράγματα που δε με απασχολούν: τις πτυχιακές εξετάσεις και την επιθυμητή βαθμολογία για το πτυχίο.
--------------
Zunächst nichts weiter. Ich habe leider keine Zeit in den nächsten zwei Monaten über das zu schreiben und zu sprechen, was mich beschäftigt; leider befasse ich mich mit Sachen, die mich nicht beschäftigen: die Diplomprüfungen und die erwünschte Diplomnote.

Bild meine Geburtsstadt, Athen 03/08, Imágen Atenas 03/08, Εικόνα εδώ γεννήθηκα Αθήνα 03/08

Keine Kommentare: