26.06.2008

Μπε, βελάζει ο Μπελάθκεθ!

Σήμερα πέρασα τη μέρα μου στη βιβλιοθήκη συντάσσοντας μια ομαδική μετάφραση ενός καταλόγου του Μουσείου του Πράδο. Οι μεταγραφές των ισπανικών ονομάτων στα ελληνικά αποτελούν ακόμα μεγάλο πρόβλημα μιας και η φωνολογική μεταγραφή των ονομάτων δεν είναι γνωστή. Εδώ σας παραθέτω ένα σχόλιό μου για τη μεταγραφή του ονόματος του κορυφαίου Ισπανού ζωγράφου Diego Velázquez.

--
Η μεταγραφή του ονόματος στα ελληνικά έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε σχετική βιβλιογραφία ως Βελάσκεθ. Σπάνια διαβάζουμε Βελάσκουεθ. Βελάθκεθ είναι σχεδόν άγνωστο, και ακόμα λιγότερο γνωστό είναι το Βελάσκες. Η σωστή φωνολογική απόδοση Μπελάθκεθ είναι ανύπαρκτη. Σε αυτήν την περίπτωση προτείνω τη μεταγραφή ως Βελάθκεθ, μια μέση λύση για να μη χαθεί τελείως η αναγνώριση του ονόματος και κατά συνέπεια του γνωστού καλλιτέχνη από το ελληνικό κοινό. Η μεταγραφή του ονόματος Βελάσκεθ, όπως δηλαδή συνηθίζεται, δεν είναι σωστή μιας και αποδίδει το ίδιο φώνημα και γράφημα (σύμπτωση που όμως καθιστά τελείως ανεξήγητη μια τέτοια μεταγραφή) με δύο διαφορετικούς τρόπους. Αν και η σωστή απόδοση Μπελάθκεθ θα ήταν προτιμότερη, θεωρώ ότι αφού καθιερωθεί η μέση λύση και το κοινό συνηθίσει τις μεταγραφές με βάση τη φωνολογία και όχι την ορθογραφία θα μπορέσει να καθιερωθεί και η τελευταία μορφή.

Imágen, Bild, Εικόνα www.cyberspain.com

Keine Kommentare: