10.06.2007

Ελληνογερμανικά- Griechisch-Deutsch

Heute habe ich es geschafft früh mit der Arbeit zu beginnen. Ich habe die Ausarbeitung eines neuen Artikels begonnen: Beginning novels and finishing hamburgers. Ich habe im Balkon gelernt, aber um 11 wurde es mir schon zu heiß und dann ist ein Wunder geschehen! Ich habe mich in der Tat dazu entschlossen, meinen Schreibtisch wieder als Arbeitsplatz zu benutzen und habe den Papierberg auf die Seite geschoben. Super! Ich kann wieder an meinen Schreibtisch in meinem kühlen Zimmer, wo ich nicht abgelenkt werde. Ich habe mir eine Liste gemacht, wem ich heute alles beantworten muss und dann dachte ich, wie ich wieder mein Lernen, was die Erweiterung meines Vokabulars oder die Schnelligkeit meiner Übersetzungen betrifft, optimiere. Also werde ich einfach hier meine Vokabeln und Übersetzungslösungen reinstellen, damit ich sie dann durch die Ausarbeitung und Wiederholung vielleicht fast automatisch übersetzen kann. Vielleicht nützt es auch jemanden anderes, oder es kommen Anmerkungen, wer weiß. Das ist etwas, was nicht bei TM- Systemen möglich ist.
Also hier etwas Arbeit von gestern.

_____________________________________________________________________

Μόλις σκέφτηκα έναν τρόπο που ίσως με βοηθήσει να μεταφράζω γρηγορότερα: να καταγράφω τις μεταφραστικές λύσεις ή τα διάφορα λήμματα που με απασχολούν. Βάζοντάς τα εδώ ίσως να τα διαβάσει και κάποιος που τα χρειάζεται ή μπορεί κανείς να εκφράσει τη γνώμη του. Θα δείξει. Αυτή είναι η διαφορά από προγράμματα μνήμης (ΤΜ).

Ορίστε λοιπόν λίγη δουλίτσα από χθες.

_____________________________________________________________________

 1. Απογευματινή εφημερίδα Abendblatt
 2. Αποκαλυπτικά στοιχεία enthüllende Daten
 3. Παρόμοια ερωτήματα ähnliche Fragestellung
 4. Πανεπιστήμιο Μπίλγκι της Κωνσταντινούπολης Bilgi Universität Instanbul
 5. Kέντρο πολιτικής έρευνας Zentrum für politische Studien
 6. Πρωτοβουλία Verantwortung
 7. Συγκροτημένη στρατηγική solide Strategie
 8. Εμβαθύνω konzentrieren
 9. Κρίσιμη παράμετρος wichtiger Parameter
 10. H παράμετρος der Parameter
 11. Κυριακάτικη Sonntagsausgabe
 12. Εύρημα Erkenntnis
 13. Απειλή Bedrohung
 14. Συντριπτική überwältigend

Keine Kommentare: